Personlige verktøy
Du er her: Forside Båtplasser

Båtplasser

Råde båtforening er en "non-profit" forening, registrert i Frivillighets-registeret i Brønnøysund med org.nr 993 953 253. Foreningen driver ikke kommersiell Marina-drift.

Foreningen har ca 750 medlemmer.

 

FAST BÅTPLASS:

Foreningen har eget bryggeanlegg bestående av 402 båtplasser. Medlemmer betaler et innskudd ("depositum") for "fast plass" i havnen etter priser fastsatt av Generalforsamlingen. Innskuddet på båtplasser blir regulert hvert partallsår (normalt etter KPI fra SSB), og plasseier får tilbakebetalt gjeldende innskuddspris ved oppsigelse av båtplassen.

Tildeling av "fast plass" foregår etter ansiennitetsprinsippet. Medlemmer setter seg på venteliste for kjøp av plass via havneadministrasjonsløsningen www.havneweb.no

Listen nullstilles 1 November hvert år, og de som setter seg på ventelisten før Generalforsamlingen (normalt første fredag i Februar) er med i første tildelingsrunde for kommende sesong. De som setter seg opp på ventelisten etter Generalforsamlingen tilbys plass etter tid på venteliste.

 

LEIEPLASSER:

Normalt vil ca 100 "plass-eier" leie ut sine plasser hvert år, da de selv ikke benytter denne. Tildeling av leie-plasser foregår på samme måte som for "fast plass". Priser fastsettes av Generalforsamlingen, og du finner prislisten under menyvalget "Båthavnen" til venstre på denne siden. Du må være medlem og ha betalt kontingent for å kunne sette deg på ventelisten.

 

GJESTEPLASSER:

Foreningen har 4 longside "gjesteplasser" som ligger på ytterste del av moloen. Havneavgift (kr100,-/døgn) innbetales fortrinnsvis via VIPPS (Råde båtforening #10226).

 

VINTERPLASS PÅ VANNET - OPPLAG PÅ LAND

Plasseiere kan disponere sin faste plass hele året. I vintersesongen må båteier være ekstra nøye med tilsyn av båt for å unngå skade på bryggeanlegget. Er fast plass ledig kan Havnesjef/styret disponere denne plassen til andre som ønsker vinterplass på vannet.

Vinteropplag på land er begrenset. Tildeling av opplagsplass på land gjøres ihht til Havnereglementet som du finner under menypunktet "Båthavnen".

Prioritet på vinteropplag følger:

1. De som har fast båtplass i havnen

2. De som har hatt leieplass inneværende sesong

3. Etter ansiennitet som medlem i foreningen

 

Du kan registrere deg for vnteropplag på land for kommende sesong via min side på www.havneweb.no.

Du kan sette deg på venteliste for vinterplass på vannet for kommende vintersesong. Listen nullstilles den 1 Juni hvert år.


KLUBBHUS:

Foreningens klubbhus leies ut til foreningens medlemmer. Det er plass til drøyt 20 pers i lokalet. Leie av klubbhuset bookes på havneweb som innlogget bruker. Med betaling av tilsendt faktura (kr 500,-) bekrefter du leieforholdet. Leietager plikter å vaske/rydde etter bruk.

 

KONTINGENT/MEDLEMSKAP/VENTELISTER:

Innmelding i foreningen foregår vi Havneweb.

Å sette seg på venteliste gjøres fra havneweb (som innlogget bruker). Du må være medlem og ha betalt kontingent for å kunne stå på venteliste for båtplass i foreningen (både fast og leieplass)

Havneadministrasjonsløsningen vår vil automatisk purre utestående krav til foreningen. Dersom du ikke gjør opp utestående vil ditt medlemskap opphøre, du vil miste din ansiennitet i foreningen (samt slettes fra eventuelle ventelister).

 

 

Styret 2020.