Personlige verktøy
Du er her: Forside Vaktgebyrer for sesongen er sendt ut, og oppgjør er sendt de som skal ha det.

Vaktgebyrer for sesongen er sendt ut, og oppgjør er sendt de som skal ha det.

Det har så langt i år blitt utstedt 28 vaktgebyrer for manglende oppmøte til nattevakter i havna.

Stort sett får alle en nattevakt i løpet av sesongen, og det er den som disponerer plass som plikter å stille vaktmannskap. Er plassen din fremleid, er det den som leier plass som overtar ansvaret for å stille vakt. Vaktoppslaget burde således være relativt enkelt å forstå. Det har også blitt opplyst på alle leiefakturaer at det er leietager som overtar vaktansvaret for sesongen.

 

I år er det så langt 28 personer som ikke har møtt, avtalt med ekstravakter, eller byttet vakt. Disse har nå mottatt en faktura på kr 1700,-(hvorav 400,- går til foreningen, og 1300,- er utbetalt til ekstravakten). Dette er en økning i forhold til 2018, da det kun var 22 som ikke møtte.

Det er 3 netter hvor begge vakter har uteblitt, noe som er bekymringsverdig. Det er fristende å kalle dette illojalt ovenfor de medlemmer som faktisk stiller til sin vakt og passer på anlegget og båtene våre.

 

Nå som sesongen er på hell og det er vaktselskapet overtar, kan vi bare håpe å se færre vaktfravær/vaktgebyrer neste sesong.

En stor takk til alle som har oppfylt de forpliktelser som gjelder når du har båt i havnen vår.