Personlige verktøy
Du er her: Forside Utleie 2017

Utleie 2017

Første fordeling av utleieplasser for sesongen er foretatt.

92 plasser er fordelt ihht foreningens vedtekter. 11 av disse er ukurante plasser.

Utleie lista kan du se her>>

Alle som har fått tildelt leieplass skal ha mottatt faktura for denne på e-post (alternativt vanlig post, dersom vi ikke har gyldig e-postadresse til deg).

Forutsettning for å ta i bruk leieplassen er at Kontingentfaktura, denne leiefakturaen, og eventuelle andre krav er betalt.

Husk at du som leier plass er ansvarlig for å å stille vaktmannskap ihht oppslag som kommer i havna. Uteblivelse fra vakt faktureres med kr 1500,-.