Personlige verktøy
Du er her: Forside Kontingent og tildeling av leieplasser 2018 (oppdatert 31/3-18)

Kontingent og tildeling av leieplasser 2018 (oppdatert 31/3-18)

Det har kommet en del henvendelser til foreningen om når og om man får en påminnelse om innbetaling av kontingent. Her følger en liten oversikt over hva som skjer utover våren.

Innlevering av Svarskjema 2018 (utfylling på web eller papir) er eneste sikre veien for å komme seg inn på listen dersom du ønsker å kjøpe eller leie plass i RBF.

Svarskjema 2018 har ligget tilgjengelig i menyen til venstre siden November.

De som har levert inn skjema før Generalforsamling er med i første fordelingsrunde av leie plasser. Så langt har det kommet in ca 125 søkere på ca 85 utleie-plasser for sesongen.

En annen forutsetning for å bli tatt i betraktning er at du har gjort opp alle tidligere økonomiske krav foreningen har til deg (pr 27/2-18 er det 31 medlemmer som har uoppgjorte krav, selv etter purringer)

 

KONTINGENTER / PLASS-GEBYR  (OPPDATERT 12/3-18)

Alle plasser innrapportert for salg er nå omsatt. De som har solgt har fått oppgjør 12/3-18. De som har kjøpt har mottatt faktura på registrert e-post.

Årets kontingent, samt plass-gebyrer til de som eier båtplasser, er sendt ut pr e-post 11/3-18. De som ikke har e-post får denne fakturaen i posten i løpet av noen dager.

 

1. FORDELINGSRUNDE AV LEIEPLASSER (Utført 29/3-2018)

Innen 1 April vil vi også publisere resultatet av første fordelingsrunde på utleieplasser, med påfølgende fakturering av disse.

MERK: Dersom kontingent eller andre krav ikke blir betalt til forfall, vil plass leies ut til neste mann på listen.

VIDERE FORDELING AV LEIEPLASSER / OPPGJØR:

Videre fordeling av leie-plasser vil gjøres løpende etter 1 April etter hvert som plasser blir innrapportert for utleie, eller leietagere sier fra seg plasser, eller leietagere ikke betaler til forfall.

Oppgjør til deg som leier ut plassen din, vil skje når leietager har betalt (Vi starter vanligvis denne utbetalingen I Mai/Juni)

 

 

VAKT I HAVNEN 2018:

Vi minner om at det er den som disponerer plass som har ansvar for å stille vaktmannskap etter oppslag i havnen. Vaktliste publiseres ca midten av April.

I år blir det  A-Brygga som starter den fysiske vaktsesongen. Vår kameraleverandør sørger for vakt frem til vår egne vakter tar over.

 

Kan du ikke stille vakt på oppsatt dato må du selv sørge for å bytte vakt med f.eks en av naboplassene, eller gjøre avtale med en av reservevaktene. Reservevakter kommer på eget oppslag i foreningshuset og på web.

MERK: Det er kun foreningens medlemmer (eller din nære familie) som kan gå vakt i havnen.