Personlige verktøy
Du er her: Forside Kontingent for 2022 er sendt ut 5/3-2022

Kontingent for 2022 er sendt ut 5/3-2022

Denne faktura inneholder kontingent og eventuelle gebyrer for din båtplass i 2022. Forfall er den 19/3-2022

JA: Du skal betale fakturaen selvom du har satt plassen din ledig for utleie !

MERK: Kontoen vår aksepterer kun betaling ved bruk av KID

Etter hvert som vi ser at kontingentfaktura er betalt, vil vi starte arbeidet med å tilby de som står på venteliste en leie-plass.

Etter hvert som vi får leid ut plasser (og leietager gjør opp for seg), vil starte utbetaling til det kontonummer du som utleier har opplyst/registrert her på min side i havneweb. Vi forventer at utbetalinger starter i slutten av Mai 2022.

Skal du ikke benytte plassen din, registrer den ledig for fremleie. Fremleien dekker dine kostnader for plassen.

 

DUGNAD 2022:

Foreningen vil få behov for noe dugnadshjelp utover i April (kveld/helg). Det skal blandt annet monteres utriggere til nye delen av D-Brygga som er under etablering.

Ta kontakt med oss på post@radebf.no dersom du kan delta på noen timers dugnad.

For resten vil det bli gjennomført en tradisjonell fellesdugnad etter at alle båter er på vannet (starten av Juni).