Personlige verktøy
Du er her: Forside Båthavnen Strøm ombord

Strøm ombord

Sikkerhet /  Galvanisk tæring / Krav om egenerklæring

Har din båt strømanlegg ombord - og du akter å bruke det i havna?

Da må du fylle ut og returnere "Egenerklæring om bruk av strøm i båten" (trykk)

På denne måten forebygger vi skader på oss, samt båter og brygger

Tilkoblet landstrøm i båten krever aktsomhet og tiltak, for personsikkerhet og for å sikre seg mot galvanisk tæring på egen båts undervannsmetaller, så vel som på naboens båt, på bryggeforankringer og ellers metaller i nærområdet.

! VIKTIG !

Det kan være farlig å bade mellom båter som ligger med landstrøm. Dersom det er en jordfeil eller en feilkobling om bord, vil strømmen kunne gå fra for eksempel propellen eller drevet, via den badende, til sjøbunnen eller jordsmonnet. Det elektriske sjokket kan være fatalt!

En forutsetning for å ivareta personsikkerheten er et godt, jordet anlegg med jordfeilbryter på land og i båten. Jordlederen er det viktigste sikkerhetstiltaket for beskyttelse av menneskene.

Noen hevder at ved å bryte jordforbindelsen mellom land og båt, unngår vi tæring.

Dette er LIVSFARLIG og følgelig FORBUDT!


Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagfolk.


Landstrøm tilkoblet din (eller naboens) båt gir fare for galvanisk tæring. Jo lengre tid – desto mer tæring.

Fordelene med lovlig landstrøm er åpenbare, og vi må forebygge skadene. Dette oppnås hvis du:

• Har et godkjent og vedlikeholdt anlegg om bord, herunder montert galvanisk isolator. Sistnevnte er en effektiv og enkel løsning som tar bort den største risikoen for tæring – pris ca kr 1000,- pluss montering.

• Bruk av godkjent, uskadet kabel og plugger.    En plugg som har vært i saltvann er ubrukelig!

• Kortest mulig tid tilkoblet.

Størst beskyttelse mot galvanisk tæring oppnås om du monterer skilletransformator.
Dette er imidlertid en stor, tung, dyr og omfattende løsning.

Galvanisk tæring er en naturlig prosess som oppstår når to ulike metaller har kontakt med
hverandre, samtidig som de er i forbindelse med sjøvann. Siden ulike metaller har forskjellige, naturlige spenninger, vil det gå strøm mellom metallene. Det minst edle metallet vil begynne å korrodere.

På glassfiberbåter er disse problemene ofte konsentrert rundt motor, drev, propeller og ror. På stålbåter kan problemet være mer omfattende. Vi beskytter mot galvanisk korrosjon ved å montere «offeranoder» av sink på de metaller som skal beskyttes. Da vil sinken «ofres», slik at de andre metallene, som stål og messing - i skroggjennomføringer, akslinger og propeller blir beskyttet.

I en havn vil alle båtene påvirke hverandre galvanisk. I en stor havn, som vår, kan vi forvente relativt høye galvaniske strømmer, og tilsvarende alvorlig galvanisk tæring. Har du en aluminiumsbåt, bør du for sikkerhets skyld kanskje ikke benytte landstrøm i det hele tatt!

En galvanisk isolator er en liten sak som er koplet i jordledningen, og som sperrer for naturlige, galvaniske spenninger under et par volt. Så lenge spenningen i den galvaniske kretsen mellom to båter og landstrømmens jordledning er under denne verdien, sørger isolatoren for at det ikke går noen strøm, og dermed beskytter den mot galvanisk tæring. Derav navnet galvanisk isolator. Dermed sparer den også på offeranodene (zinkene), og av den grunn kalles dette produktet ofte også en ”Zink Saver”. Det finnes nå el-sentraler for bruk i
småbåter som har innebygd galvanisk isolator. En galvanisk isolator som er konstruert i henhold til ISO 13297, er tillatt brukt.

Du finner mer, god informasjon om strøm i båt i ”Håndbok Strøm om bord” utgitt av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap).

Våre bestemmelser finner du i Havnereglementet.

Egenerklæring om Strøm ombord finner du her