Personlige verktøy
Du er her: Forside Båthavnen Salg-Utleie-Kjøpe-Leie

Salg-Utleie-Kjøpe-Leie

SPØRSMÅL ANGÅENDE LEIE/UTLEIE RETTES TIL SEKRETÆR
BJØRN MALMØ TLF 90 47 19 65 eller post@radebf.no

 

Hvert medlem kan kun eie/disponere èn -1 båtplass.
(Styret kan fravike dette for utleie hvis alle medlemmer har fått ønsket leieplass)

Salg, overdragelse og utleie av båtplasser, skal skje gjennom Styret til medlemmer, etter ansiennitet.
Maksimal båtstørrelse i havna er 12 meter. Båtplasseiere som har større båter gis dispensasjon, inntil bytte av båt.


Størrelser på båtplasser

2,5x5 - 3x6 - 3x7 - 3,5x7 - 3,5x8 - 4x8 - 4x10 - 4,5x8

Se Havnereglementet for båtstørrelse på de forskjellige plassene.

Om du skal selge, leie ut, kjøpe eller leie, skjer "hovedfordelingen" etter at de som ønsker, har fyllt ut og sendt inn Svarskjema som du mottar sammen med Innkalling til Generalforsamling i Januar (hvert år). Her melder du inn ditt/dine ønsker så korrekt som mulig. I tillegg melder du alle endringer av personalia etc. som foreningen trenger for administrasjon av medlemsregisteret.

Du kan levere skjemaet i postkassa på klubbhuset, sende det inn som vedlegg til E-post eller som brevpost. Adresser fremgår av skjemaet.

Om du ønsker å meddele ditt ønske på et annet tidspunkt, går det greit å sende inn skjema, men du stiller etter i prioriteritet.

Etter Generalforsamlingen jobber styret med alle ønskene og kunngjør listen innen 1. April. I noen grad kontaktes medlemmer for avklaringer. Erfaringsmessig skjer endringer/tillegg utover sesongen.

Kunngjøringen skjer på denne hjemmesiden og som oppslag i klubbhuset. Er du tildelt plass for kjøp eller leie, men ønsker å trekke deg, må du melde fra innen to uker etter kunngjøring for å unngå å bli økonomisk forpliktet.