Personlige verktøy
Du er her: Forside Båthavnen Salg-Utleie-Kjøpe-Leie

Salg-Utleie-Kjøpe-Leie

SPØRSMÅL ANGÅENDE LEIE/UTLEIE RETTES TIL SEKRETÆR
BJØRN MALMØ TLF 90 47 19 65 eller post@radebf.no

 

Hvert medlem kan kun eie/disponere èn -1 båtplass.
(Styret kan fravike dette for utleie hvis alle medlemmer har fått ønsket leieplass)

Salg, overdragelse og utleie av båtplasser, skal skje gjennom Styret til medlemmer, etter ansiennitet.
Maksimal båtstørrelse i havna er 12 meter. Båtplasseiere som har større båter gis dispensasjon, inntil bytte av båt.


Størrelser på båtplasser

2,5x5 - 3x6 - 3x7 - 3,5x7 - 3,5x8 - 4x8 - 4x10 - 4,5x8

Se Havnereglementet for båtstørrelse på de forskjellige plassene.

Om du skal selge, leie ut, kjøpe eller leie, skjer "hovedfordelingen" etter at de som ønsker, har registrert dette i hawneweb innen Generalforsamlingen i Februar (hvert år). Her melder du inn ditt/dine ønsker så korrekt som mulig. I tillegg melder du alle endringer av personalia etc. som foreningen trenger for administrasjon av medlemsregisteret.

Om du meddeler ditt ønske på et senere tidspunkt enn Generalforsamlingsdatoen, stiller du etter i prioriteritet.

Etter Generalforsamlingen jobber styret med alle ønskene og kunngjør dette innen 1. April. I noen grad kontaktes medlemmer for avklaringer. Erfaringsmessig skjer endringer/tillegg utover sesongen.

Kunngjøringen skjer på denne hjemmesiden og som oppslag i klubbhuset. Er du tildelt plass for kjøp eller leie, men ønsker å trekke deg, må du melde fra innen to uker etter kunngjøring for å unngå å bli økonomisk forpliktet.

Den som disponerer en båtplass for sesongen har ansvaret for å stille vaktmannskap ihht vaktliste.