Personlige verktøy
Du er her: Forside Årets utleie er overført - men fremdeles mange som ikke har gjort opp for seg....

Årets utleie er overført - men fremdeles mange som ikke har gjort opp for seg....

Denne uken har du som har leid ut båtplassen din fått penger på konto.

OPPGJØR FOR UTLEIE 2018

Utbetaling for fremleie er gjennomført, og du som leier ut plassen din bør ha fått oppgjør til konto torsdag 28/6 eller Fredag 29/6-2018.

For de som ikke har gjort opp tidligere krav fra båtforeningen, er dette trukket fra betalingen (gjelder 18 medlemmer)

Noen har kjøpt plass eller skylder mer enn det er dekning for på utleie. Disse avstemmes senere (gjelder 3 medlemmer)

 

PLASSLEIE 2018

Pr. Torsdag 28/6-2018 er det 32 medlemmer som har fått tildelt leieplass, men ikke gjort opp for denne (eller andre krav fra foreningen).

Mandag 2/7-18 vil det gå ut purring, og blir ikke kravene gjort opp innen forfall, vil plassen tildeles neste som står i kø for å leie.

(Husk at det er ikke lov å ta i bruk leieplass før alle krav fra foreningen er gjort opp)

 

KONTINGENT 2018 (2017)

Det er 102 medlemmer som ikke har betalt årets kontingent. Disse vil også få tilsendt en purring 2/7-2018. Etter forfall vil Deres medlemskap opphøre.

De som var skyldig kontingent for 2017 har tidligere mottatt flere purringer, og er nå slettet som medlemmer av RBF.

 

VAKTGEBYR 2018

Sålangt ser det ut til at de fleste har møtt til sin vakt. Noen har gjort avtale med ekstravaktene, byttet med nabo e.l.

Til deg som går ekstravakt uten å oppnå kontakt med den som skulle møtt, vil foreningen sende ut krav (forsøksvis månedelig gjennom sesongen).

Oppgjør til deg vil finne sted når foreningen har fått betalt.

 

ADRESSER

Vi er avhengige av at du oppdaterer oss med korrekt adresse. Faktura sendes normal på e-post til alle som har registrert dette. Bytter du e-post må du informere foreningen (det same gjelder bostedsadresse)

 

 

 

Med ønsker om en god båtsesong, så ses vi kanskje på havnefesten i August.

Kasserer'n.