Personlige verktøy
Du er her: Forside Brukere Lars Reinskou Nyhetsartikler Norske Sjø Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring

Norske Sjø Kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring

KNBF har sammen med Norske Sjø-teamet hos Fender Marine utviklet 2 nye forsikringsprodukter i Norske Sjø -porteføljen. Begge er beregnet for småbåter med lav verdi. Det første er en kollektiv ansvarforsikring, og det andre en kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringene gjelder alle medlemmers småbåter som ikke er forsikret andre steder.

OBS:

For Råde Båtforening betyr dette at alle som har "stor" båt på eid eller leid plass i havnen (definisjonen av RBF's kollektive medlemmer i KNBF), også har forsikring på normalt uforsikret jolle/gummibåt o.l. ihht dette.  For leide plasser gjelder det kollektive medlemsskapet for leieperioden. Du kan laste ned dokumentet her

 

Norske Sjø Kollektiv Ansvarsforsikring

Alle KNBF-medlemmers uforsikrede småbåter opp til 16 fot/max 25hk er fra 1. juni 2013 kollektivt ansvarsforsikret. Forsikringen er oppad begrenset til 10 millioner og gjelder for båter eiet av KNBF-medlemmer og dennes husstand. Forsikringspremien er innbakt i kontingenten til KNBF og er således uten ekstra kostnad for medlemmet. Forsikringen er inntatt i Norske Sjø-konseptet og håndteres av Fender Marine, Bergen, som igjen har dekning hos Lloyd’s i London. Det understekes at ansvarsforsikringen ikke inneholder noen form for kaskodekning (skade/tyveri) på egen båt. Kaskoforsikring må tegnes separat og kan gjøres hos Norske Sjø-teamet hos Fender Marine på telefon 55 33 28 00 eller epost post@fender.no.

 

Nytteverdien av denne forsikringen?

Småbåter er normalt forsikret gjennom hus- eller hytteforsikring når de er innelåst i forbindelse med hus/hytte. Når båten brukes, gjelder ikke hus/hytteforsikringen. Se for dere følgende scenario; Sønnen i huset tar gummibåten med påhengsmotor en tur og er uheldig og kjører på et badende barn. Barnet blir varig skadet og invalid for resten av livet. Familien får et erstatningskrav på 8 millioner. Heldigvis er dette uhyre sjeldne situasjoner, men hvis den skulle oppstå, er den omtrent umulig å håndtere for en vanlig familie. Det er i en slik situasjon denne forsikringen kommer til anvendelse. KNBF ønsker ikke at våre medlemmer skal komme opp i slike uhåndterlige situasjoner, og denne kollektive ansvarsforsikringen er løsningen på problemet.

 

 

Norske Sjø Kollektiv Ulykkesforsikring

Alle personer (inntil 6) om bord i KNBF-medlemmers ellers uforsikrede småfartøy, kan fra 1. juni 2013 ulykkesforsikres oppad begrenset til 100.000 pr. person.

Ulykkesforsikringen gjelder KNBF medlemmers småfartøy opp til 16 fot og max 25 hk som ikke er forsikret annet sted. Forsikringen inngår som en del av kontingentbetalingen til KNBF og er uten ekstra kostnad for medlemmet. For at forsikringen skal aktiveres er det et krav at småbåten(e) skal meldes inn til Norske Sjø. Ring 55 22 28 00 og be om å få snakke med Norske Sjø-teamet, eller send en E-post til post@fender.no. Oppgi medlemmets navn, medlemsnummer i KNBF, båtens og motorens fabrikat, årsmodell og størrelse, så er ulykkesforsikringen aktiv. Forsikringen er en del av Norske Sjø porteføljen og håndteres av Fender Marine i Bergen, som igjen har dekning hos Lloyd’s i London. Har du spørsmål kan Norske Sjø kontaktes på telefon 55 33 28 00 eller epost post@fender.no. Det understekes at denne forsikringen ikke inneholder noen form for kaskodekning på egen småbåt(er). Kasko (havari/tyveri/brann) må tegnes separat og kan gjøres hos Fender Marine på
telefon 55 33 28 00 eller epost post@fender.no.

 

Nytteverdien av denne forsikringen?

Tenk deg situasjonen; En fin sommerdag drar KNBF-familien ut med den gamle landstedsbåten på 15 fot med 20 hk sammen med noen venner (til sammen 6 personer). Underveis til en holme, hvor man skal bade og sole seg, går man på grunn i stor fart. Tre personer faller i vannet og tre støter voldsomt mot innredningen i båten og blir skadet. Personskadene er betydelige i form av tann-, hode- og bruddskader.
I en slik situasjon vil denne Norske Sjø-forsikringen avhjelpe de økonomiske konsekvensene av tannlege- og legebesøk, selv om det ikke er tegnet egen forsikring på denne båten.